Cordi di palori

dedicata a Cinzia e Maurizio, 24-28 agosto 2021

Sduvacu palori sburrucati ri l’antichi

nna’n-cjumi ntrubbuliatu

ca nuddu sa unni s’abbia.

Se qualcunu li cogghia, r’amuri s’annia.

Cordi di palori e palori curdiati,

sta vita pisanti ‘cussì la cuntamu

ccu rimi sturiati e ‘mmucciati,

c’a-mmal’appena n’arrivurdamu…

Vita, morti, amuri e peni ranni

s’assicutunu nta scena ri stu Munnu.

Ju ti cantu stori di l’inganni,

di la Fantasia e di lu suonnu…

              San Micheli, Arcangilu di Diu,

              cuntataccillu a tutti lu turmentu miu,

              cantataccilli a tutti li canzuni beddi,

              c’aju cantatu sempri sutta li stiddi.

M-mjenzu an-çjumi di palori

t’aju cuntatu la me storia e tu mi parrasti,

di li tò peni un gran saggiu mi dasti,

e mi rèsunu paci prima ca la vita mori.

Affunnu ‘i mari si n’am’ha spàrtiri,

megghiu mòriri ansemi e ansemi campari,

vaju prijannu li santi martiri

di darimi la ‘razia di putiriti amari.

Cordi di palori e palori curdiati,

e cordi c’attàccunu a nuautri stissi,

ansemi ravanti e ansemi ’mmucciati,

a tutti lu dicu nzoccu ti dissi,

a tutti lu cuntu l’amuri ppi tia,

l’han’a sapiri na tuttu lu munnu,

a tutti lu dicu e ccu majaria,

sulu cu tia mi spartu lu sonnu.

              San Micheli, Arcangilu di Diu,

              cuntataccillu a tutti lu turmentu miu,

              cantataccilli a tutti li canzuni beddi,

              c’aju cantatu sempri sutta li stiddi.

Salvo Micciché

RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me